Generalforsamling 2017

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle, Randers.

Læs mere her

GF 2016_1

131126 dlf

Pressemeddelelse fra Danmarks Lærerforening vedr. statsministerens nytårstale

Statsminister Lars Løkke Rasmussen nævnte i sin nytårstale, at regeringen i det nye år vil komme med en særlig satsning, hvor man vil give fagligt svage elever i folkeskolen et løft.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, udtaler:

”Det er positivt, at statsministeren melder ud, at han vil give fagligt svage elever et særligt løft. Vi har masser af viden om, hvad der skal til for at styrke eleverne, og vi ser frem til at samarbejde om den satsning,” siger Anders Bondo Christensen.

Læs mere her:

flag

Beskæftigelsessituationen

I lighed med de seneste år har Randers Lærerforening lavet en oversigt over opslåede stillinger i Randers Kommune inden for vore ansættelsesområder. I sidste beretning skrev vi, tallene for 2015. I den følgende tekst er tallene fra 2015 sat i parentes.

I 2016 blev der opslået 120 stillinger (153). I 2014 var det tilsvarende tal 132.

I 2016 var der opslået 81 faste og 22 tidsbegrænsede inden for lærer/børnehaveklasselederområdet

I de øvrige områder fx UU har der været opslået 15 stillinger, mod 17 i 2015.

læs mere her:

Webdesign: BUCHS AS