Lønaftaler

Oversigt over lønaftaler indgået mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening
Lønaftale om ulempegodtgørelse

Aftalen erstatter en række tillæg som fx ulempegod...

Lønaftale om pædagogstuderende i praktik

Hvis man som børnehaveklasseleder har en pædagogst...

Randers-tillæg

Aftale om generelt tillæg til alle. Desuden er der...

Tale- og hørekonsulenter

Aftale om lønindplacering og arbejdstid for tale-...

Lønaftale for pensionerede lærere

Der er indgået aftale om, at pensionerede lærere k...