Kommunalt

 • Lønstigning 1. okt 2019

  Sti: http://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/september/loenstigning 24. september 2019

  Lønnen stiger den 1. oktober – både på statens og det kommunale område. I OK18 blev der aftalt en række lønstigninger i overenskomstperioden

 • Forældresamarbejdet i folkeskolen

  Sti: http://www.dlfranders.dk/nyheder/2017/september/foraeldresamarbejdet-i-folkeskolen 22. september 2017

  Skolerne skal have ressourcer, der gør det muligt at prioritere skole-hjemsamarbejdet og samtidig sikre tid til, at eleverne møder velforberedte lærere – den vigtigste faktor for elevernes udbytte af skolegangen.

 • Høringssvar – Anden organisering af specialklasser

  Sti: http://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/april/hoeringssvar-anden-organisering-af-specialklasser 24. april 2019

  Forslaget indeholder to forskellige forslag, der begge har til formål at begrænse ressourceforbruget på specialklassetilbuddene til elever med særlige behov.

Udvalgte emner