Budgetbemærkning og forslag om kontingent 20/21

Alle_126 2013 06 10 DLF 105
Kredsstyrelsens budgetbemærkninger og forslag til kontingent

Budget og kontingent

Budgetbemærkninger til år 2021 og forslag til kontingent

Kontingentet til Randers Lærerforening og Danmarks Lærerforening foreslås hævet fra kr. 260,-kr. til kr. 265,- for alm.- og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet fra 37 kr. til 38 kr. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet fra  52 kr. til 53 kr.

  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 808 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 250 medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter 2020
  • Der hensættes 15.000 kr. pr.år. til ny kopimaskine
  • Der hensættes 15.000 kr. pr.år til vedligehold af kontor (nyt inventar til 1. salen)
  • Det skal bemærkes, at der vil komme en udgift til kontingent til den lokale FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på kr. 19-35  pr. medlem. Det vides ikke i skrivende stund, om der vil komme en finansiering fra centralt hold. Det første år vi vil finansiere udgfiten via egenkapitalen. 

 Forslag om kontingent fra 1.august 2020 (nuværende kontingent i parentes)

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

213,-

265,-(260)

478,- (473)

Dobl.org i Dansk Psykologforening

213,-

265,-(260)

478,- (473)

 

Særlige medlemmer

94,-

53,- (52)

147,-(146)

Pensionister

71,-

38,-(37)

109,- (108)