En ny start for folkeskolen i Randers?

Randers Kommune er udfordret rent økonomisk og har besluttet en ny budgetprocedure, der rammer folkeskolerne hårdt. Så hvad vil Randers Kommune med folkskolen?

Som en del af overenskomstforliget 2018/OK18 er der aftalt samarbejdet ”Ny start”, hvor parterne – altså KL og Lærernes Centralorganisation/Danmarks Lærerforening ønsker at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og sikre undervisning af høj kvalitet.

Randers Kommune er i gang med at gå den anden vej.
 Man har besluttet en budgetprocedure, der på mange skoler reelt betyder nedskæringer i personale, hjemtagning af elever fra specialtilbud (for at spare penge, og ikke fordi eleverne kan få et bedre tilbud) og ingen garanti for den nødvendige støtte.

Virkeligheden er den, at trods et budgetforlig i oktober 2017, hvor man tekstmæssigt lovede at tilbageføre rammebesparelserne, så er der i tildelingen til det kommende skoleår en reduktion på ca. 7 millioner kroner grundet rammebesparelsen fra 2016. Ligeledes bliver der i kommende skoleår tilbageført over 1,1 million af de penge, der ellers i forbindelse med skolestrukturen blev lovet til skoler med klasser over 25 elever.  Desuden er der en modregning på næsten 1,3 millioner på tildelingen til klasser med over 21 elever.

Der mangler således næsten 10 millioner på skolerne, før man går i gang med at planlægge det kommende skoleår og dertil kommer de gamle underskud, der nu skal afvikles på de første fem måneder af det kommende skoleår. Det er ikke holdbart. Slet ikke, når man ved, at en del af skolernes underskud skyldes udgifter til skolestrukturen, fx udgifter til møbler og andet til nye nødvendige lokaler.  Udgifter skolerne ikke tildeles midler til. Udgifter, der skal betales med de penge, man får til driften, hvilket i praksis er løn.

Økonomien på skolerne og i arbejdsstederne i resten af kommunen er reguleret af ”Randers-modellen”. Her måtte man tidligere overføre underskud fra et budgetår til det næste på op til 5%. Denne regel er ændret, så underskud på op til 5% skal fjernes indenfor et år. Det rammer en lang række af skolerne hårdt.

Vil man folkeskolen i Randers Kommune? Vil man lave en ny start for folkeskolen? Er svaret ja, så er det nu man skal i gang med at vise det. Det kræver investeringer i skolerne, i personalet og at man sikrer, at eleverne får de rigtige undervisningstilbud.

Emner

Målgruppe