God sommer

Randers Lærerforening har udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer her op til sommerferien. I nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om kommende arrangementer, hvad du skal gøre, hvis du ikke har optjent ferie til 4 uger..
Ferie Sandskovl

Her bringe vi første del af nyhedsbrevet og resten kan læses på https://dlfinsite.dlf.org/forside

God sommer
Sommerferien står for døren og det kommende skoleårsplanlægning er i fuld gang, elevernes afgangsprøver er næsten overstået og en række skoletraditioner skal afvikles i de kommende dage.

I styrelsen ser vi også fremadmod et nyt arbejdsår.

Det kommende år skal arbejdstidsaftalen evalueres, den nye overenskomst, der allerede trådt ikraft, skal efterleves og der skal skabes den nye hovedorganisation, der erstatter FTF og LO.

Desuden venter budget 2019 for Randers Kommune.
Randers Lærerforening har frem mod budgetforhandlingerne indbudt alle partier og lister til drøftelser omkring budgettet. I valgkampen blev der lovet penge til skolerne, og de partier, der lovede dette, har nu et flertal i byrådet. Såfremt de vil efterleve valgløfterne, så er der brudt med en lang tradition – nemlig traditionen med besparelser på skoleområdet! Forhåbentlig startet en ny tradition, hvor der er fokus på investeringer i elevernes skolegang således at forholde for eleverne forbedres. Der er i høj grad brug for pengene. For budgetterne viser at siden 2009, er antallet af lærere forholdsmæssigt reduceret betydelig mere, end det faldende elevtal retfærdiggør.

 

Randers Kommunes økonomi
En anden del, der også handler om penge, er byrådets vedtagelse af en ny Randers-model. En vedtagelse, der har medført, at skoler med underskud skal afvikle gælden meget hurtigt og som udgangspunkt inden 1. januar 2019. Det har betydet, at der er lavet handleplaner med personalereduktioner til følge, og desuden vil enkelte skoler hjemtage elever fra specialtilbud.

At kommunen fattes penge er en kendt sag, men byrådsbeslutningen skaber et meget voldsomt pres på folkeskolerne. At budgetter skal overholdes er en ting, men implementeringen af den nye Randers-model – ja, det går alt for stærkt. Når man ved, at der fjernes mere en 10 millioner om året grundet ramme- besparelse og tilbageførsel af penge, der oprindelig blev givet til klasser med over 20 og 25 elever, så er forudsætningerne for en god økonomisk planlægning meget svære.

Op til kommunevalget i 2017 var der meget fokus på elevernes rettigheder. Et fokus vi stadig har og som er et vigtigt indspark i forhold til budget 2019.

Specialundervisning
Specialundervisningen har i foråret 2018 været et stort debatpunkt i både byråd, på skoler og i medierne. Politisk set, er det et ønske, at der skal ske ændringer, således at der bruges færre midler på de specialiserede tilbud. For os er det vigtigt, at der tages hensyn til de enkelte barns tarv. Alle børn skal have det rigtige skoletilbud. Ændringer i de specialiserede tilbud kræver investeringer i skolerne, lærernes kompetenceudvikling m.m. Desuden har vi tidligere foreslået, at man får adskilt specialområdet og det almene område, således, at de ikke længere er økonomisk forbundne kar.

Skolebesøg
I foråret har vi været på en række skolebesøg. På hjemmesiden kan der læses mere om skolebesøgene. I efteråret vil vi gerne ud og besøge flere af kredsens skoler. Vil du have besøg, så kontakt din TR eller kredskontoret.


Medlemsaktiviteter
I styrelsen og sammen med tillidsrepræsentanterne har vi debatteret forskellige medlemsaktiviteter. Som et forsøg har vi åben have/kredskontor fredag den 10. august. Her vil vi byde på lidt til gane og mave. Læs mere om dette arrangement på hjemmesiden og andetsteds i nyhedsbrevet.

Pensionisterne er meget aktive og har senest afviklet sommerudflugten med stor opbakning. I styrelsen er vi glade for udvalgets indsats og den store opbakning til arrangementerne.

Hermed vil jeg på vegne af styrelsen ønske alle en god og velfortjent sommerferie

Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand
Randers Lærerforening