Kære Byråd, invester i kernevelfærden

En lang række repræsenstanter fra fagforeninger med medlemmer ansat i Randers Kommune har skrevet til byrådet.
Alle_125 2013 06 10 DLF 101

Randers Kommunes budgetforlig 2019 følger den trend, der har været gennemgående i kommunens levetid. Der skal generelt set spares på velfærden i kommunen. Tidligere har man udsat de enkelte områder for enten meget målrettede besparelser og omlægninger, for rammebesparelser eller begge dele, hvor det har været op til de enkelte områder og institutioner at finde pengene.

 I Budget 2019 har man valgt at skjule besparelser under begrebet “effektiviseringsbidrag” og ”manglende prisfremskrivning”. Reelt er bidraget en besparelse på 0,5%. Den manglende prisfremskrivning, har udhulet kernevelfærdens budgetter igennem flere år.

Størstedelen af kommunens udgifter er bundet op på løn, og det er svært at forestille sig, at forringelserne ikke vil få konsekvenser i form af dårligere service på de forskellige velfærdsområder.

 Uanset om det er børn og unge, der går i børnehave eller skole, ældre, der får hjælp i hjemmet og alle andre, der har brug for de forskellige velfærdsydelser eller bare nyder synet af fx en velholdt kirkegård, vil en rammebesparelse, manglende prisfremskrivning eller et effektiviseringsbidrag forringe den kvalitet og det serviceniveau, man oplever.

 

Samtidig betyder forringelserne en utryghed hos medarbejderne. Kvalitetsforringelserne afspejler sig i arbejdsglæden. Noget af det, der betyder mest for kollegerne rundt i kommunen er muligheden for at lykkes med den opgave, som man skal løse, at udfolde sin faglighed til glæde for borgerne så opgaverne løses på en god måde rent kvalitativt.

Muligheden for at løse opgaverne godt og rigtigt betyder meget for kommunens ry og rygte.  Skal kommunen være attraktiv for og have let ved at rekruttere medarbejdere/ledere, er det vigtigt, at der er en hverdag med arbejdsglæde, herunder muligheden for at lykkes med opgaven, mulighed for kompetenceudvikling etc.

Ligeledes er det vigtigt at være en attraktiv kommune, således at der sikres en tilflytning.  Og hvad betyder bl.a. rigtig meget? Velfærdsområderne!

 I fagbevægelsen er vi fuldstændig uforstående overfor den prioritering, der lægges for dagen på velfærdsområdet.

 Vi opfodrer byrådet i Randers til, at man investerer i velfærden og derved skaber en attraktiv kommune for os alle.

 

Gitte Mygind, Fællestillidsrepræsentant, Dansk Sygeplejeråd
Jane Bach Rode, Fællestillidsrepræsentant, Fysioterapeuterne
Elisabeth Sørensen, Fællestillidsrepræsentant Ergoterapeuterne
Jesper Kragh og Karsten Madsen, Fællestillidsrepræsentanter BUPL
Betina Agger, Fællestillidsrepræsentant, Dansk Socialrådgiverforening
Birgitte Frank, Fællestillidsrepræsentant, Kost og Ernæring
Leif Plauborg, Fællestillidsrepræsentant og Formand Randers Lærerforening
Lene Hartmann, Formand FOA Randers
Marianne Dalby, Fællestillidsrepræsentant FOA
Henrik Hauge, HK Østjylland
Gert Due, SL
Susanne Hansen, 3F Randers

Emner

Målgruppe