Åbent brev til budgetforligspartierne

Skolelederforeningen i Randers, BUPLs fællestillidsrepræsentant og Randers Lærerforening har skrevet et åbent brev til partierne bag budgetforliget
Alle_124 2013 06 10 DLF 096

Kære Budgetforligspartier

Skoleområdet rammes som alle andre kommunale områder af besparelses- og effektiviseringsforslag. En lang række tilgange i forhold til specialundervisningsområdet skal ændres, og samtidig er mange skoler udfordret af underskud på driften – underskud, der efter en byrådsbeslutning før sommerferien pludselig skulle afvikles meget hurtigt.

En god kommune understøttes af gode skoletilbud! For det er en kendt sag, at skoletilbuddet betyder meget, når folk skal bosætte sig. Når tilflyttere kommer til Randers skal folkeskolen være det naturlige førstevalg for alle børn og deres forældre. Folkeskolen er den vigtigste dannende og uddannende institution i Danmark. Det er her, vi møder den mangfoldighed og lighed, der er en naturlig del af det danske samfund. Det er her, man mødes på tværs af race, religion og økonomisk baggrund. Det er her akademikersønnen møder datteren af det ufaglærte par.

Folkeskolerne i Randers leverer faktisk gode resultater trods den megen turbulens, der var for få år tilbage. Yderligere besparelser og nedskæringer vil ødelægge mulighederne for kontinuerligt at forbedre og udvikle på det gode arbejde, som foregår ude på skolerne.

Siden den nye kommune blev dannet, har skoleområdet konstant været udsat for en lang række af besparelser.

Vi opfordrer til, at man i stedet for at se skolen som en pengetank, man kan hive penge ud af, begynder at investere i folkeskolen. En investering, der er målrettet vore børn og unge – deres fremtid – de er Danmarks vigtigste råstof.

Investeringerne skal ske gennem kompetenceudvikling af personalet, forbedringer af arbejdsmiljøet, vilkårene og arbejde med professionel kapital, således at eleverne altid møder velforberedte, engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der kan understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og sikre undervisning af høj kvalitet.

Langsigtede investeringer i stedet for besparelser og ro om skolen vil bidrage til, at folkeskolen i Randers bliver et attraktivt sted at være elev, forælder eller medarbejder og endvidere forebygge de forventede udfordringer med at rekruttere ledere, lærere og pædagoger.

Kære byråd – hermed en kort opsummering – en god attraktiv folkeskole får man ikke gennem besparelser og kortsigtede løsninger, men gennem investeringer og langsigtet planlægning. Vi vil gerne en god folkeskole, vil I?

Venlig hilsen

FTR BUPL Karsten Madsen
Formand for Randers Lærerforening Leif Plauborg
Formand for Skolelederforeningen i Randers Carsten F. Andersen