Pia Foersom har 25 års jubilæum på Søndersmarkskolen

Pia 25 Aar
Den 8. juli havde Pia Foersom 25 års jubilæum i Randers Kommune

Pia Foersom har været ansat i Randers Kommune i 25 år. Normalt overrækkes kredsens vingave af tillidsrepræsentanten, men da Pia er tillidsrepræsentant tilfaldt opgaven formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg.

Pia er udover at være tillidsrepræsentant på Søndermarkskolen også medlem af kredsstyrelsen i Randers Lærerforening, hvor hun bl.a. varetager opgaven som pædagogisk ansvarlig.

Når Pia ikke varetager det faglige arbejde underviser hun i dansk i indskolingen. Randers Lærerforening ønsker tillykke med jubilæet.

Emner

Målgruppe