Inklusion

 • Inklusion

  Sti: https://www.dlfranders.dk/politik/inklusion 18. august 2017

 • Hvad mener vi om inklusion?

  Sti: https://www.dlfranders.dk/politik/inklusion/hvad-mener-vi-om-inklusion 18. august 2017

  Danmarks Lærerforening deler målsætningen om, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning, men det er afgørende, at alle elever får et undervisningstilbud, der såvel fagligt som socialt kan tilgodese deres behov.

 • Inklusionsundersøgelsen 2018

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2018/maj/inklusionsundersoegelsen-2018 15. maj 2018

  Randers Lærerforening har i foråret 2018 gennemført den traditionelle inklusionsundersøgelse. Det er i alt femte gang, som vi gennemfører undersøgelsen blandt medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere).

 • Medlemskonferencer 2019

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/juni/medlemskonferencer-2019 7. juni 2019

  Professionel dømmekraft Inklusion - Køn - Den professionelle stemme

 • Møde med undervisningsministeren

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/december/moede-med-undervisningsministeren 16. december 2019

  Undervisningsministeren er på rundtur for at tale med repræsentanter fra de forskellige lærerforeninger

 • Årets pensionist julefrokost

  Sti: https://www.dlfranders.dk/medlem/pensionisterne/aarets-pensionist-julefrokost 5. december 2018

  Pensionistudvalget afholdte juleforkost for pensionisterne i restaurant M ved golfbanen.

 • Undervisning er dannelse

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2018/februar/undervisning-er-dannelse 27. februar 2018

  Undervisning er skolens kerneopgave og dens vigtigste dannelsesbidrag. Alexander von Oettingen siger: ”Giv lærerne og skolen undervisningen tilbage! Lærerne er undervisere, og undervisning er kernen i deres arbejde – ikke læring, inklusion, medborgerskab eller alt mulig andet.

 • Velkommen til det nye skole og uddannelsesudvalg

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2017/december/velkommen-til-det-nye-skole-og-uddannelsesudvalg 7. december 2017

  Tillykke med valget og posten som udvalgsmedlem i ”Skole og uddannelsesudvalget”. Randers Lærerforening ser frem til samarbejdet med såvel det nye skoleudvalg samt den nyvalgte kommunalbestyrelse. Såvel lokale som nationale beslutninger gennem de seneste år har presset den lokale folkeskole.

 • Gratis e-bog - Kønsbevidst pædagogik

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2018/maj/gratis-e-bog-paedagogisk-raekkevidde 7. maj 2018

  Vi hører ofte, at skolen favoriserer ‘de stille piger’ og overser ’de vilde drenge’. Men passer det, eller er der noget andet på spil? Bogen er et tilbud til medlemmer af Danmarks Lærerforening

 • Ny bog til medlemmerne

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2018/august/ny-bog-til-medlemmerne 17. august 2018


 • Her vises 1 til 10 ud af 41

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner