Inklusion

 • Valg til Hovedstyrelsen

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/november/valg-til-hovedstyrelsen 20. november 2019

  Kredsstyrelsen i Randers Lærerforening opfordrer dig til at stemme til hovedstyrelsesvalget. Vi anbefaler, at du stemmer på Gordon Ørskov Madsen og/eller Charlotte Ipsen.

 • Medlemskonferencer

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2020/maj/medlemskonferencer 26. maj 2020

  Vi har fået fat i tre fantastiske oplægsholdere i Rasmus Meyer (Forstander på Krogerup Højskole), Janne Hedegaard Hansen (Centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge) og Lene Tanggaard (Leder af Designskolen i Kolding). Tre store kapaciteter på hver deres område, som vil føre os igennem ”Dannelse, Inklusion og Professionel dømmekraft”.

 • Farvede forventninger - et medlemstilbud fra Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/maj/farvede-forventninger-et-medlemstilbud-fra-danmarks-laererforening 22. maj 2019

  Bogen er et af Danmarks Lærerforenings medlemstilbud. Bøgerne er skrevet af førende pædagogiske forskere. De er korte, anvendelige og skrevet i et fortællende sprog.

 • Høringssvar til Budget 2018

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2017/september/hoeringssvar-til-budget-2018 13. september 2017

  Budget 2018 har været i høring i perioden fra den 1. september til den 12. september. Randers Lærerforening har indsendt høringssvar - høringssvaret kan læses herunder.

 • 26.september 2017

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/26september-2017 2. oktober 2017

 • 22. august 2017

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/22-august-2017 14. august 2017

 • Høringssvar til budget 2021

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2020/september/hoeringssvar-til-budget-2021 9. september 2020

  Budgettet for Randers Kommune for 2021 er i høring. Randers Læreforening har lavet dette høringssvar

 • Høringssvar til budget 2020

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/oktober/hoeringssvar-til-budget-2020 11. oktober 2019

  Randers Lærerforening har udarbejdet og indsendt høringssvar til budget 2020 i Randers Kommune

 • Høringssvar – Anden organisering af specialklasser

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/april/hoeringssvar-anden-organisering-af-specialklasser 24. april 2019

  Forslaget indeholder to forskellige forslag, der begge har til formål at begrænse ressourceforbruget på specialklassetilbuddene til elever med særlige behov.

 • Den skriftlige beretning for 2019

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2020/den-skriftlige-beretning-for-2019 4. marts 2020

  På kredsstyrelsesmødet den 3. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning. På generalforsamlingen den 19. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af den mundtlige beretning.


 • Her vises 11 til 20 ud af 41

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner