Inklusion

 • Økonomien i Folkeskolen

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/oktober/oekonomien-i-folkeskolen 9. oktober 2019

  I 2019 var nettodriftsudgiften pr elev i folkeskolen i Randers Kommune 3.067,- kroner under landsgennemsnittet jf budgetterne i kommunerne. Det betyder, at der mangler 26,5 millioner kroner for at nå op på det gennemsnitlige niveau.

 • Inklusionsundersøgelsen 2016

  Sti: https://www.dlfranders.dk/politik/inklusion/inklusionsundersoegelsen-2016 18. august 2017

  Inklusion er stadig en stor udfordring for folkeskolen i Randers. Flere og flere lærere oplever, at der er elever, der ikke får den støtte, Det er i den sammenhæng bekymrende at 83 % af lærerne oplever at der er elever i klassen, der ikke får den særlige støtte, som de har behov for. I forhold til undersøgelserne fra 2013 og indtil nu, har dette tal været jævnt stigende.

 • Udviklingsplan for specialundervisning

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2017/august/udviklingsplan-for-specialundervisning 18. august 2017

  Randers kommune har lavet "Udviklingsplan for specialundervisning". På Byrådsmødet den 22. maj blev det besluttet at sende planen i høring frem til den 7. august. Randers Lærerforening har indsendt nedenstående høringssvar.

 • Velkommen til det nye byråd

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2018/januar/velkommen-til-det-nye-byraad 3. januar 2018

  Vælgerne i Randers Kommune valgte en opprioritering af folkeskolen. De partier og lister, der vil give folkeskolen bedre rammer tegner det store flertal i byrådet. I konstitueringsaftalen løftes hele børne- og unge-området generelt gennem den nye udvalgsstruktur.

 • Anne Julie Høgh Boel - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2020/anne-julie-hoegh-boel-kandidat-som-styrelsesmedlem-i-randers-laererforening 27. februar 2020

  Anne Julie Høgh Boel, tillidsrepræsentant på Langå Skole er ny kandidat til kredsstyrelsen

 • Skolebesøg på Grønhøjskolen

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2018/december/skolebesoeg-paa-groenhoejskolen 17. december 2018

  Randers Lærerforenings næstformand Jette Husum har været på skolebesøg på Grønhøjskolen og hun fortæller:

 • Sæt X ved folkeskolen

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2017/november/saet-x-ved-folkeskolen 16. november 2017

  Folkeskolen i Randers er på dagsordenen og højt prioriteret af næsten alle de opstillede partier og lister. Flere partier har det ligefrem som en hjertesag og taler om ”Folkeskolen som det naturlige førstevalg” eller ” En stærk og tydelig folkeskole”.

 • Kommentar til budget 2020

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/november/kommentar-til-budget-2020 1. november 2019

  Kredsstyrelsen i Randers Lærerforening har i det netop udsendte nyhedsbrev skrevet om Randers Kommunes budget for 2020.

 • 29. august 2017

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/29-august-2017 18. september 2017

 • 12. september 2017

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/12-september-2017 18. september 2017


 • Her vises 31 til 40 ud af 41

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner