Generalforsamling 2021

På denne side vil der løbende blive lagt relevant materiale om Generalforsamling 2021
Indkaldelse til generalforsamling 2021 Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling i Randers L...

Valg af dirigent Valg af dirigent

Kredsstyrelsen foreslår Frank Møller Larsen

Forretningsorden Forretningsorden

Punkt 2 på dagsordenen - forslag til forretningsor...

Den skriftlige beretning Den skriftlige beretning

På kredsstyrelsesmødet den 2. marts godkendte styr...

Regnskab for 2020 og budget for 2021 og 2022 Regnskab for 2020 og budget for 2021 og 2022

Regnskabet for 2020 udviser et underskud på 196.43...

Regnskab for Randers Lærerforenings Særlige Fond 2020 Regnskab for Randers Lærerforenings Særlige Fond 2020

Regnskab for Randers Lærerforenings Særlige Fond...

Indkomne forslag Indkomne forslag

Der var ved fristens udløb for at indsende forslag...

Ydelser til styrelsesmedlemmer Ydelser til styrelsesmedlemmer

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...

Budgetbemærkning og forslag om kontingent 21/22 Budgetbemærkning og forslag om kontingent 21/22

Budgetbemærkninger til år 2022 og forslag til kont...