Generalforsamling 2022

På denne side kan du finde information om generalforsamling 2022. Siden vil løbende blive opdateret frem mod generalforsamlingen
Indkaldelse til generalforsamling 2022 Indkaldelse til generalforsamling 2022

Randers Lærerforening indkalder til ordinær genera...

Valg af dirigent Valg af dirigent

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden - punkt 2 på dagsorde...

Styrelsens skriftlige beretning for 2021 Styrelsens skriftlige beretning for 2021

På Kredsstyrelsesmødet den 1. marts godkendte styr...

Regnskab for 2021 og budget for 2022 og 2023 Regnskab for 2021 og budget for 2022 og 2023

Regnskabet for 2021 udviser et overskud på kr. 226...

Regnskab for Særlig Fond 2021 Regnskab for Særlig Fond 2021

Regnskabet for Randers Lærerforenings "Særlig Fond...

Indkomne forslag Indkomne forslag

Indkomne forslag - skal være modtaget på Kredskont...

Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m. Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m.

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...

Budget og forslag om kontingent Budget og forslag om kontingent

Budgetbemærkning og forslag til kontingent 22/23

Valgprocedure Valgprocedure

Når der på generalforsamlingen skal vælges til de...

Valg Valg

På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer a...

Eventuelt Eventuelt

Sidste punkt på dagsordenen

Valg til Kredsstyrelsen 2022 Valg til Kredsstyrelsen 2022

Generalforsamlingen den 17. marts 2022 er en valgg...

Funktionsbeskrivelse for styrelsesmedlemmer Funktionsbeskrivelse for styrelsesmedlemmer

Her kan du læse en generel beskrivelse af forventn...

Leif Plauborg - kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening Leif Plauborg - kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening

Leif Plauborg - formand i Randers Lærerforening ge...

Mads Christensen - kandidat til næstformandsposten i Randers Lærerforening Mads Christensen - kandidat til næstformandsposten i Randers Lærerforening

Mads Christensen - nuværende næstformand i Randers...

Anja Bråten Møller - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening Anja Bråten Møller - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening

Anja Bråten Møller - lærer og tillidsrepræsentant...

Anne Julie Høgh Boel - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening Anne Julie Høgh Boel - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening

Anne Julie Høgh Boel - nuværende medlem af styrels...

Pia Husted Foersom - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening Pia Husted Foersom - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening

Pia Husted Foersom - nuværende medlem af styrelsen...