Velkommen til det nye skole og uddannelsesudvalg

Tillykke med valget og posten som udvalgsmedlem i ”Skole og uddannelsesudvalget”. Randers Lærerforening ser frem til samarbejdet med såvel det nye skoleudvalg samt den nyvalgte kommunalbestyrelse. Såvel lokale som nationale beslutninger gennem de seneste år har presset den lokale folkeskole.

En underfinansieret skolereform, der har betydet 36% flere timer til eleverne – vel at mærke uden at der er ansat flere lærer – tværtimod. Lokalt er antallet af lærere i folkeskolen siden 2009 reduceret med ca 20%, mens der kun er blevet 10% færre elever. På landsplan er de tilsvarende tal 15% færre lærere og 5% færre elever.

Samtidig er antallet af elever i klasser med 25 elever eller flere steget med 20% siden 2010. Kommunens skole er pressede på økonomien, hvilket de store underskud på en lang række skoler viser.

Stort set alle partier og lister lovede i valgkampen, at folkeskolen skulle have et løft. Det glæder vi os til, så eleverne kan få et meget bedre tilbud. Al forskning viser nemlig, at det der gavner elevernes udbytte mest er mødet med den velforberedte og engagerede lærer.

Skal Randers Kommune være attraktiv for alle, så er det nødvendigt med investeringer i skolen, som fx bedre inklusion og flere to-lærertimer. 

Vi glæder os til samarbejdet - til glæde for folkeskolen i Randers. 

Venlig hilsen

Randers Lærerforening