Møde med undervisningsministeren

Undervisningsministeren er på rundtur for at tale med repræsentanter fra de forskellige lærerforeninger

Da Pernille Rosenkrantz-Teil blev udnævnt til minister for vores område, meddelte hun, at hun gerne ville rundt i landet og besøge alle kredse! Men med over 70 kredse har det vist sig at være en logistisk umulighed.

Kredsene er i stedet blevet grupperet og Leif og Pia deltager den 10. januar i en drøftelse om skolehjemsamarbejdet og børn med særlige behov/inklusion.

Vi er blevet bedt om, at vi medbringer historier fra hverdagen. Derfor opfordrer vi til, at du deler histo-rier med os inden for de to områder.

Det må gerne være bud på, hvordan man løser udfordringer eller løfter opgaven, eller hvor udfor-dringer opleves så store og komplicerede, at der ikke lige ligger løsninger, der kan rumme dette……

Historierne skal du sende til Pia Foersom på phfo@dlf.org.

Målgruppe