Arbejdstidsaftale, gældende indtil den 31. juli 2021

Randers-aftalen fra den 1. august 2017

I foråret 2017 indgik Randers Lærerforening og Randers Kommune en arbejdstidsaftale gældende for lærere og børnehaveklasseledere ansat på Randers Kommunes folkeskoler. 

Læs aftalen her

Aftalen er blevet revideret i foråret 2019.

Den nye aftale kan hentes her

Der er lavet et bilag  til aftalen, der handler om placering af ferie, mulige arbejdsdage, "ikke-arbejdsdage" m.m..

Bilaget kan hentes her