Mission - vision

Randers Lærerforening har udarbejdet en mission og en vision, der er styrende for Kredsstyrelsens arbejde.

Randers Lærerforenings mission
Randers Lærerforenings mission er at sikre medlemmerne de bedst mulige forudsætninger for at kunne lykkes med arbejdsopgaven og samtidig styrke fællesskabet blandt medlemmerne.

Randers Lærerforenings vision
Randers Lærerforening er en synlig, anerkendt og troværdig samarbejdspartner, som agerer på alle områder, der vedrører medlemmernes arbejdsforhold og arbejdsområder.

Vi er kendt for, at vi finder solidariske løsninger på de udfordringer, som medlemmerne møder, og at vi tager hånd om det enkelte medlem.