Medicinering og omsorgsopgaver

Randers Lærerforening og Randers Kommune har drøftet og forhandlet temaet: elevers medicinering og hjælp til personlig pleje. Der er ikke indgået nogen aftale, da skolechefen ønskede emnet behandlet i sektorMED.

Randers Lærerforening har fremsendt denne tekst til aftale. Indtil en aftale er aftalt, er denne tekst udtryk for Randers Lærerforenings tilgang til og udmøntning af hvordan medicinering og personlig plejer kan håndteres af lærere og bh.kl.ledere:

  • Medicinering af elever er ikke en læreropgave
  • Personlig pleje er ikke en læreropgave
  • En elev må aldrig efterlades i en situation, hvor eleven ikke bliver hjulpet efter et uheld med urin, afføring, opkast eller lignende. Har en elev uheld med afføring osv., skal læreren få tilkaldt assistance – under hensyntagen til, at læreren har undervisning . 
  • Hvis der i en klasse er elever, der kræver særlig støtte på dette område (omsorg og medicinering), må skolen iværksætte denne.
  • Drejer det sig om diabetes-elever, er det vigtigt at have en kendt procedure og ressourceperson, så alle på skolen ved, hvem der skal kontaktes, og at det er en person, som har fået den nødvendige viden hertil
  • Det er derfor en læreropgave at yde den nødvendige støtte og omsorg for barnet indtil, der er personale eller forældre, der kan overtage opgaven

Hvis man skal på lejrskole, er det vigtigt at overveje behovet for, at der er fastlagt en procedure og risikovurdering også for at sikre, at der er tilstrækkeligt antal ansatte med, således at man har tilstrækkeligt mandskab til at kunne afse en person til at tage affære.

I særlige enkeltstående tilfælde kan læreren af egen fri vilje påtage sig opgaven med medicinering af en elev uden at pådrage sig ansvarsforpligtelse i forhold til eleven og forældre. Hvis læreren og skolen benytter denne mulighed nedskriver man, hvad opgaven går ud på, og pointerer, at læreren ikke kan stilles til ansvar for fejlmedicinering, undladt medicinering mv. Notatet lægges i personalemappen og forældrene får en kopi af notatet.

har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Kredskontoret.