Gamle lønaftaler og aftaler på skolerne

Ansat før 1/1-2007

Såfremt du blev ansat på en af kommunens skoler før den 1. januar 2007 kan du i særlige tilfælde stadig være omfattet af en eller flere af de aftaler, der var gældende dengang. Kontakt Kredskontoret for yderligere information.

Skoleaftale

På de forskellige skoler i Randers Kommune kan der mellem Randers Lærerforening og den enkelte skole være indgået aftaler om funktions- og/eller kvalifikationsløn. Spørg på Kredskontoret, hvis du ønsker yderligere information.