Generalforsamling 2023

På denne side kan du finde information om generalforsamlingen den 16. marts 2023
Indkaldelse generalforsamling Indkaldelse generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rander...

Valg af dirigent Valg af dirigent

Styrelsen foreslår Frank Larsen

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden - pkt. 2 på dagsorden...

Den skriftlige beretning Den skriftlige beretning

Den skriftlige beretning er som udgangspunkt et ti...

Regnskab for 2022 og budget for 2023 og 2024 Regnskab for 2022 og budget for 2023 og 2024

Randers Lærerforenings regnskab og budget for de t...

Regnskab for Særlig Fond 2022 Regnskab for Særlig Fond 2022

Her er Regnskabet for Randers Lærerforenings Særli...

Ydelser til styrelsesmedlemmer Ydelser til styrelsesmedlemmer

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...

Budget og kontingent Budget og kontingent

Budgetbemærkninger til år 2024 og forslag til kont...