Fællesskabets Skole

Vind bogen "Fællesskabets Skole" - en bog der ikke kan købes.. Deltag i konkurrencen (og vind) eller hent den som e-bog...

Nu har du mulighed for at vinde bogen "Fællesskabets Skole", hvor 14 kendte danskere fortæller om deres tid i skolen. For at deltage i konkurrencen skal du finde opslaget på vores facebook-side. Søg eventuelt på @dlfranders. Du skal like opslaget, kommenterer det (skriv navn og skole/fraktion), like vores facebook-side og være medlem af Randers Lærerforening.

Vi sætter tre bøger på højkant, og konkurrencen slutter den 23. november kl. 14.00.

Vinder du ikke, eller vil du bare læse bogen nu, kan den hentes som e-bog. Læs mere om det her.

Læs Danmarks Lærerforenings omtale af bogen her:

Fællesskabets skole

I samarbejde med 3F og FOA har Danmarks Lærerforening udviklet fem dogmer for fællesskabets skole: folkeskolen. Læs om tankerne bag samarbejdet her og find de fem dogmer i menuen ovenfor.

Fællesskabets skole er fundamentet for vores børns og Danmarks fremtid. Folkeskolen er afgørende for vores børns muligheder for at takle de udfordringer, de møder i livet, og folkeskolen er afgørende for vores demokratisk samfund.

Her møder børn på tværs af baggrunde hinanden i et fælles mål om at uddanne sig til livet – at blive i stand til at træffe gode valg. I det fællesskab møder alle børn nye og anderledes tilgange til livet, kulturelle udtryk og indtryk.

Folkeskolen skal være fællesskabets skole, hvor alle bør oplever, at de er en del af et forpligtende fællesskab, hvor de ikke blot kan vælge deres medmennesker til og fra. I fællesskabets skole lærer børnene former for adfærd og samvær, så der er plads til alle. Men fællesskabets skole har også vital værdi for samfundets ved at formidle og udvikle kultur og holdninger samt socialisere børnene i vores samfunds bærende værdier.

Fællesskabet skole bygger på vores samfunds demokratiske traditioner og er i virkeligheden selve forudsætningen for det danske demokrati. Demokrati vindes ikke én gang for alle. Det skal læres, næres og udvikles i hver generation.

Fællesskabets skole skal også være med til at binde lokalsamfundet sammen. Det er i de lokale samfund, at følelsen af fællesskab forankres. Derfor er den lokale folkeskole også nærdemokratiets skole, hvor den enkelte skole i dialog med forældre og medarbejdere konkretiserer sine mål og gøre vejene til dem synlige.

Med andre ord: Folkeskolen er fællesskabets vigtigste institution. Derfor er det bekymrende, at andelen af forældre, der vælger folkeskolen fra, stiger.

3F, FOA og Danmarks Lærerforening vil bidrage til at vende denne udvikling.

Vi skal satse mere på folkeskolen. For vi frygter, at mange børn lades i stikken, hvis ikke vi vender udviklingen. Men mere end det: Hele vores samfund vil ændre karakter, hvis ikke vi vender udviklingen.

Vi vil værne om fællesskabets skole. Men vi skal også udvikle den. I dag er der for mange unge, som forlader folkeskolen uden at få yderligere uddannelse.

Derfor er vi gået sammen om et partnerskab FOR folkeskolen. Et partnerskab, der hviler på fem dogmer:

  1. Alle børn får lige muligheder
  2. Alle børn sikres grundlæggende kundskaber og sociale kompetencer.
  3. Alle børn lærer at tilegne sig viden
  4. Alle børn lærer kritisk at vurdere udsagn og informationer
  5. Alle lærer at respektere alle.

Initiativet er ikke funderet i en bestemt politiske anskuelse. Den er ikke blå eller rød, men udspringer alene af kærlighed til folkeskolen. Udspringer af en tro på, at en god skole for alle, er vejen til et godt liv sammen med andre.

Men 3F, FOA og Danmarkslærerforening har brug for hjælp.

Vi kan ikke løfte denne opgave alene. Derfor vil vi iværksætte en række aktiviteter, så vi når bredere ud med vores partnerskab.

Vi har bedt en række danskere fortælle om deres folkeskoletid som et af disse initiativer.

Disse vidnesbyrd er meget forskellige, men alle fortæller de om den store forskel folkeskolen har gjort for forfatterne. Om fællesskaber. Om kammeratskab. Om god undervisning. Om frikvarterer. Om det, der måske prægede hele ens liv.

Vi håber, at vi hermed har sendt et første budskab til alle – lad os slå ring om folkeskolen. Vi behøver den – og den har brug for vores opbakning. Vi håber især, at den vil tjene som inspiration til de mange kandidater, der stiller op til kommunalvalget og til det kommende folketingsvalg. Folkeskolen er værd at kæmpe for!