Kommunalt

 • Lønstigning 1. okt 2019

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/september/loenstigning 24. september 2019

  Lønnen stiger den 1. oktober – både på statens og det kommunale område. I OK18 blev der aftalt en række lønstigninger i overenskomstperioden

 • Lønnen stiger fra den 1. april

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2020/april/loennen-stiger-fra-den-1-april-1 23. april 2020

  Ved OK18 blev der aftalt en række generelle lønstigninger i hele perioden. Den seneste er pr. 1. april 2020

 • Forældresamarbejdet i folkeskolen

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2017/september/foraeldresamarbejdet-i-folkeskolen 22. september 2017

  Skolerne skal have ressourcer, der gør det muligt at prioritere skole-hjemsamarbejdet og samtidig sikre tid til, at eleverne møder velforberedte lærere – den vigtigste faktor for elevernes udbytte af skolegangen.

 • Udskydning af lejrskoler

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2020/maj/lejrskoler 12. maj 2020

  DLF oplever, at nogle kommuner har et ønske om at kunne flytte lejrskoler fra indeværende skoleår, som er blevet aflyst på grund af COVID-19, til det kommende skoleår.

 • Høringssvar – Anden organisering af specialklasser

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2019/april/hoeringssvar-anden-organisering-af-specialklasser 24. april 2019

  Forslaget indeholder to forskellige forslag, der begge har til formål at begrænse ressourceforbruget på specialklassetilbuddene til elever med særlige behov.

 • Høringssvar til tildelingsmodellen

  Sti: https://www.dlfranders.dk/nyheder/2020/august/hoeringssvar-til-tildelingsmodellen 12. august 2020

  Randers Lærerforening har indsendt høringssvar til forslaget til ny tildelingsmodel for folkeskoleområdet

 • Den skriftlige beretning

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2021/den-skriftlige-beretning 4. marts 2021

  På kredsstyrelsesmødet den 2. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning for 2020

 • Den skriftlige beretning for 2019

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2020/den-skriftlige-beretning-for-2019 4. marts 2020

  På kredsstyrelsesmødet den 3. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning. På generalforsamlingen den 19. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af den mundtlige beretning.

 • Styrelsens skriftlige beretning for 2021

  Sti: https://www.dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2022/styrelsens-skriftlige-beretning-for-2021 3. marts 2022

  På Kredsstyrelsesmødet den 1. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning. På generalforsamlingen den 17. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af den mundtlige beretning.

Udvalgte emner