Medlemskonferencer 2019

Professionel dømmekraft Inklusion - Køn - Den professionelle stemme

Temaer

Professionel dømmekraft bliver nævnt igen og igen. Hvorfor? Og hvad gemmer der sig bag ordene?

Kan og skal der tages højde for børnenes køn i undervisningen?
Hvad skal der til for at inklusion kan lykkes? 

Hvorfor er den fagprofessionelle stemme under pres, og kan det fagprofessionelle sprog styrke sin position? Drøft foreningens politik.

Beskrivelse
Lørdag lægger vi ud med det overordnede tema ”Professionel dømmekraft”. Lene Tanggaard Pedersen gør os klogere på begrebet, og hvorfor det bruges så meget netop nu.
Der er brug for rum til fornyet respekt om den professionelle dømmekraft blandt lærerne i skolen. Dømmekraften er drivkraft i udviklingen af undervisning og centralt for en lærerstand, der arbejder professionelt.

Efter en god frokost zoomer vi først ind på inklusion v. Lotte Hedegaard Pedersen
Inklusion og god undervisning – hvordan kan det realiseres under de nuværende vilkår?

Vi slutter dagen af med køn v. Tekla Canger.
Den kønsbevidste tilgang har det formål at sætte spørgsmålstegn ved de selvfølgeligheder, der ofte er knyttet til køn.

Søndag er vægten lagt på oplægget ”Den fagprofessionelle stemme under pres” V. Anders Pedersen. Der dæmmes simpelthen op for vores faglige vurderinger, fordi andre sprog tilsyneladende taler bedre ind i de dominerende forestillinger om, hvordan vores fagfelt skal løse sine udfordringer. Det er nødvendigt, at den fagprofessionelle stemme (re)vitaliseres og indtager sin retmæssige plads.

Hovedstyrelsesmedlemmer er konferenceværter og præsenterer også foreningens aktuelle politik og inviterer til debat om andre fagpolitiske emner.

Varighed og tilmelding
Konferencerne starter enten lørdag kl. 10.30 eller om fredagen kl. 18.00 og slutter om søndagen til frokost. Du skal kunne deltage i hele forløbet. Der kan maksimalt deltage 7 fra samme arbejdsplads, og du må ikke have deltaget på en medlemskonference inden for de sidste to år (efterår 2017 til forår 2019). Konferencerne afholdes på følgende datoer:

26. – 27. okt. 2019, Sinatur Hotel GL.Avernæs
01. – 03. nov. 2019, Sinatur Hotel Skarrildhus             Bemærk: 3 dage.(fredag til søndag).
23. – 24. nov. 2019, Sinatur Hotel GL.Avernæs

Ansøg direkte på www.dlf.org under Medlem eller brug følgende link.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest den 19. juni 2019.

Du vil inden sommerferien få besked om, hvorvidt du er optaget.

 
 

Emner

Målgruppe