Ferie, sygdom, erstatningsferie...

Skarrildhus
Læs det før ferien, selv om det forhåbentligt ikke bliver nødvendig viden for dig

Ferie står for døren, og erfaringsmæssigt er der en række henvendelser til kredskontoret i ferien. En stor del af henvendelserne drejer sig sygdom og ferie.

Syg før ferien
Hvis man er syg inden ferien begynder – altså inden normal arbejdstids begyndelse på den første feriedag, skal man melde sig syg efter de normale regler (træffes skolen ikke, må man sende en mail eller følge de instruktioner, der er givet om sygemelding i ferien). Når man er rask igen, så raskmelder men sig. I henhold til reglerne har man så ret til at få ferien suspenderet. Derved har man ret til efter aftale med arbejdsgiver at afholde ferien senere. Såfremt man ikke kan aftale ferietidspunktet, har arbejdsgiver ret til at fastsætte dette i henhold til gældende regler.

Er man syg eller delvist sygemeldt, kan man ikke pålægges at afholde ferie. Ønsker man at afholde ferien, kræver det at man melder sig rask, hvorefter ferien afholdes i henhold til ens normale beskæftigelsesgrad.

Er man på sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse er det vigtigt, at man kontakter sin sagsbehandler på Jobcentret forud for ferien. Derved er der mulighed for at udtræde af og efterfølgende indtræde i sygemeldingen uden, at det får konsekvenser for arbejdsgivers refusion.

Sygdom i løbet af ferien
Bliver man syg i løbet af ferien, har man mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage i samme ferieår. Her er det ikke et krav, at det er i samme ferieperiode. Altså betyder det, at var man sygemeldt (og det er er registreret hos arbejdsgiver) i de sidste tre feriedage i uge 7, så har man, såfremt man bliver syg efter påbegyndt ferie senere i ferieåret ret til erstatningsferie efter 2 sygedage.

Du skal selv indhente og betale for lægeerklærningen. Bemærk, at I dette tilfælde er der 5 karensdage.

For alle gælder, at man ikke kan få erstatningsferie for arbejdsfrie dage (ofte kaldet 0-dage).

Kollektv ferielukning på folkeskolerne i Randers
På folkeskoleområdet er der aftalt kollektiv ferielukning fra torsdag den 4. juli Sidste feriedag er onsdag den 31. juli.. 

På øvrige arbejdspladser er ferien enten aftalt med arbejdsgiver, eller varslet. Det betyder, at du selv skal være opmærksom på, hvornår ferien starter. 

Kontatk Kredskontoret, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp. 

 

Emner

Målgruppe