Invester i folkeskolen

Logo
På generalforsamlingen fremsætter styrelsen forslag til en udtalelse. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.

Medlemmer af Randers Lærerforening forsamlet til generalforsamling den 14. marts 2024 på Tradium på Vester Alle 29, Randers udtaler  
   

Invester i folkeskolen 
Fremtiden for landets største samfundsbærende og fællesskabende institution Folkeskolen skal styrkes.   

På landsplan og i Randers er økonomien for skolerne nu og ikke mindst på sigt presset. Det har i høj grad konsekvenser for den helt almindelige undervisning. Det giver sig udslag i, at lærerne har et højt undervisningstal og at tiden rundt om undervisningen udfyldes med mange opgaver og møder, der presser muligheden for at lave velforberedt undervisning. Når muligheden ikke er tilstede for at lave den gode undervisning, bliver det sværere at rumme og ramme alle eleverne – at ramme det enkelte barns potentialer, personlige dannelse og den faglige læring. Den lokale folkeskole skal være den bedste skole for de børn, der bor i skoledistriktet.  

Der skal være tydelige handlemuligheder for lærerne. Skal vi lykkes med denne opgave, skal der i højere grad være mulighed for fx to-lærer-ordninger, sparring med hinanden og samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ligeledes skal der være mulighed for at lærerne kan deltage i fagfaglige kurser og eftervidereuddannelse. Det forudsætter naturligvis, at lærerne er uddannede. 

Vi skal have en folkeskole, hvor ingen, hverken lærere eller elever, udsættes for slag, spark og spyt, ej heller ukvemsord og dårlig omgangstone, hverken arbejdspladsen eller i samarbejdet mellem skole og forældre. Det kræver tid og ressourcer at opbygge og opretholde et godt og tæt samarbejde. Folkeskolen er en holdsport. 

Der er behov for, at politikerne prioriterer folkeskolen og investerer i de forebyggende tidlige indsatser, der kan understøtte folkeskolen positivt.   

At tilbyde alle elever undervisning, må aldrig blive en kampplads om pengene.  

Når man i Randers Kommune har fokus på folkeskolen som førstevalg – så er det vigtigt, at man tør prioritere folkeskolen og investere i den, så den vedblivende vil være et aktiv for alle skoleelever i Randers Kommune.  

Vi vil folkeskolen – vil I?