Skolebesøg på Langå Skole

Randers Lærerforenings formand Leif Plauborg har været på skolebesøg på Langå skole og fortæller her om skoledagen...
pjecer og publikationer

Jeg brugte en onsdag på Langaa Skole, hvor jeg var med tre forskellige lærere rundt for at se, hvad der egentlig sker på Langaa Skole og i særdeleshed i overbygningen. Lene Sørensen underviser bl.a. i fysik. Lokaleforholdene er rigtig gode, god plads, fine muligheder for forsøg og hun var meget tilfreds med den del. Desværre gør økonomien, at der ikke er mange penge til at supplere samlingen. Det betyder bl.a., at dataopsamlingsudstyr må man kigge lidt langt efter.

Efter fysik var jeg med Charlotte Niemann og Pernille Herløv Hansen i ”bevægelsestysk” på 7. årgang.  Klasserne har mange parallellagte timer, hvilket udnyttes til at samarbejde på tværes af klasserne i mange forskellige sammenhænge. Bevægelsestysk gav både motion til eleverne og et fagligt udbytte. Charlotte og Pernille var rigtig gode til at få motiveret eleverne til både bevægelse med høj puls og samtidig sikre det faglige niveau. 

Skolens 9. klasser har brugt to af de understøttende timer til projekttimer, hvor eleverne kan fordybe sig i forskellige faglige problemstillinger. Tim Hansen fortæller, at hans oplevelse er, at eleverne alle bliver mere ansvarlige og selvstændige igennem projektformen. Skolen har også valgt at opprioritere dette fag, da der er tre lærere til to klasser.