Fagbevægelsens Hovedorganisation i Randers

OK Cirkel - Dit fag din fagforening din overenskomst
OK21 nærmer sig sin afslutning - der er ikke mange områder tilbage, før alle organisationer har forhandlet de sidste områder, og samtidig arbejder vi lokalt med stiftelsen af FH-Randers

Stærkt fagligt fællesskab bag OK 21
I løbet af det tidlige forår 2021 får 845.000 offentlige ansatte i stat, regioner og kommuner ny overenskomst.

Lønmodtagerne i Danmark aftaler med deres arbejdsgivere, hvilke forhold der skal gælde på netop deres arbejdsplads. Det er særligt for Danmark, er at vi forhandler os til rette om løn- og arbejdsvilkår på den enkelte arbejdsplads. Det kaldes for ”Den danske model”, og omfatter både de private som offentlige arbejdspladser.

Løn og arbejdsvilkår bliver altså aftalt i overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Der findes nemlig ikke som i mange andre lande en lovbestemt mindsteløn.

Når overenskomstforhandlingerne er overstået, er det medlemmerne af de overenskomstbærende fagforeningers tur til at stemme om det resultat som er blevet forhandlet. Det er vores håb, at flest muligt vil deltage i de afstemninger, som gennemføres her i marts måned. Og det uanset man er tilfreds eller utilfreds med resultatet.

I år er det de offentlige arbejdspladsers overenskomster som forhandles, og i 2023 gælder det de private arbejdspladser. Men de private og offentlige ansatte bakker i fællesskab hinanden op.

Den 31. december 2020 stoppede de 2 hovedorganisationer LO & FTF, og er gået sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation – kaldet FH. FH har samlet 1.3 millioner medlemmer, og det viser netop fællesskabets styrke.

Den 1. januar 2021 stod 17 nye lokale FH-sektioner, som er tværfaglige fællesskaber for de lokale fagforeninger og faglige organisationer, klar til at varetage medlemmers interesser ude lokalt. FH-sektion Østjylland dækker kommunerne Randers, Djursland (nord/syd), Favrskov og Silkeborg og omfatter over 47.000 medlemmer. FH-sektion Østjylland arbejder for dig! For bedre løn- og arbejdsvilkår og et stærkere velfærdssamfund.

Det faglige fællesskab gør os stærkere sammen. Fagforeningerne og de faglige organisationer som er en del af FH-sektion Østjylland tror på gevinsterne ved et koordineret og styrket samarbejde som mod- og medspiller til arbejdsgiverne i lokalområdet.

Som en del af FH-sektion Østjylland, er der nedsat 4 lokale enheder som dækker de nævnte kommuner og skal supplere den fælles faglige indsats i Østjylland med lokal synlighed.

I opstartsfasen er Daniel Dallerup, Metal Østjylland valgt som formand for FH Østjylland og i FH Randers, som omfatter over 17.000 medlemmer, er valgt en styregruppe på 4 personer:
Leif Plauborg, Randers lærerforening
Betina Agger, Dansk Socialrådgiverforening
Peter Rosendahl Jensen, Dansk El-forbund
Jan Guldmann, 3F Randers

Emner

Målgruppe