Opmærksomhedspunkter om kvartalsopgørelser

Penge Dkk 414X280
Formålet med den kvartalsvise opgørelse af arbejdstiden er at sikre en korrekt opgørelse af din præsterede arbejdstid, når normperioden er afsluttet. Det betyder også, at det er lettere at gennemskue om, der eventuelt har været præsteret et merarbejde, der udløser overtidsbetaling eller afspadsering.

Formålet med den kvartalsvise opgørelse af arbejdstiden er at sikre en korrekt opgørelse af din præsterede arbejdstid, når normperioden er afsluttet. Når ledelsen udleverer en opgørelse af den præsterede arbejdstid mindst hver 3. måned, er den præsterede arbejdstid for den forudgående periode dermed anerkendt, og det er nemmere for ledelsen at lave en korrekt opgørelse, når skoleåret afsluttes.

Det er ledelsens aftalemæssige forpligtelse at være løbende opmærksom på din præsterede arbejdstid, og det er ledelsen, der skal udlevere en opgørelse af den præsterede arbejdstid til læreren mindst ved udgangen af hver 3. måned.

Den kvartalsvise opgørelse af arbejdstiden kan bruges til løbende at vurdere, om der er sammenhæng mellem tid og opgaver for den enkelte lærer. Hvis du præsterer mere arbejdstid end planlagt i det første kvartal, kan det give anledning til en ændring af dine opgaver. Se i aftalens § 9 for bestemmelser herom. Spørg din TR for yderligere information.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på den kvartalsvise opgørelse dér, hvor der er store udsving i arbejdstiden i løbet af skoleåret. Hvis du præsterer mere arbejdstid end gennemsnitligt i en periode i løbet af skoleåret, skal den præsterede arbejdstid fremgå af den kvartalsvise opgørelse, som omfatter denne periode. Det betyder som konsekvens, at du skal præstere mindre arbejdstid end gennemsnitligt i en anden periode i løbet af skoleåret. Det kan fx være, hvis du er afsted på lejrskole i starten af skoleåret.

I forhold til Fix og Fleks – ja så skal det føres og eventuelt merarbejde skal fremgå af kvartalsopgørelsen – der er jo tale om præsteret arbejdstid. Fra Randers Lærerforening har vi opfordret til, at leder og TR fx en gang om måneden ser på lærernes og børnehaveklasseledernes fix og fleks, hvorefter lederen må tage fat i de, hvor tiden afviger alt for meget. Tilsvarende bør man også som ansat tage fat i ledelsen, hvis tiden afviger, fx hvis man bruger for meget tid, fordi opgavemængden er for stor.

Målgruppe