Folkeskolens økonomiske situation

KL og regeringen er begyndt på forhandlingerne om kommunernes økonomi for det kommende år. Forhandlinger, hvor resultatet har stor betydning for hvilket serviceniveau, der kan tilbydes borgerne i Randers (og resten af landet).

KL og regeringen er begyndt på forhandlingerne om kommunernes økonomi for det kommende år. Forhandlinger, hvor resultatet har stor betydning for hvilket serviceniveau, der kan tilbydes borgerne i Randers (og resten af landet).

Vi bor i en kommune, hvor det er en kendt sag, at økonomien er særdeles presset. På socialområdet, på specialskolerne – kort sagt alle de steder, hvor vi har de mest udsatte borgere, stiger udgifterne. Når der samtidig ikke er midler til særskilt at løfte udgifterne, så står andre områder for tur og bliver ramt af sparekniven. Alternativet er penge fra staten eller at skaffe flere kommunale indtægter.

Fremtiden for folkeskolens økonomi i Randers ser barsk ud. Der er planlagt store besparelser i 2025 og flere er på vej. Samtidig har forligspartierne på Christiansborg indgået en ny aftale om folkeskolen – en aftale med mange gode intentioner, som vi bakker op om, men desværre uden den økonomiske rygdækning, der burde følge med en sådan aftale.

Den nye aftale, der skal styrke folkeskolen, skaber forventninger hos elever og forældre, men den skal indfries med færre midler, og samtidig tager den ikke fat i de grundlæggende udfordringer i folkeskolen. Virkeligheden er, at rammerne i folkeskolen forringes.

Kort sagt er folkeskolen udfordret på økonomi og rammer. Vi er på vej mod en situation, hvor det kan blive svært at løse folkeskolens kerneopgave. Man har vendt hver en krone mere end en gang - der er ganske simpelt ikke mere at komme efter.  Vi ser en virkelighed, hvor man er nødt til at lave store besparelser for eleverne i den almene skole, for at kunne give elever med særlige behov et ordentlig tilbud. Dette er ikke holdbart.

Vi tror på, at alle gerne vil lykkes med at indfri ambitionerne for folkeskolen, men der er behov for, at man på Christiansborg forholder sig direkte til de udfordringer, som vi står med lokalt. Der er ikke brug for store ord og løfter, men handling, hvor man tager fat i de grundlæggende udfordringer for folkeskolen.

Vi vil folkeskolen – vil I?

 

Emner

Målgruppe